Alles wat je moet weten over de inboedelverzekering

Wanneer je even de tijd neemt om grondig om je heen te kijken in je woning zal je tot de vaststelling komen dat je door de jaren heen ongetwijfeld heel wat inboedel hebt verzameld. Voor deze inboedel geldt dat we er vaak niet bij stil staan welke significante waarde ze wel niet kan vertegenwoordigen. Nochtans is dit wel degelijk zeer belangrijk. Dit niet in het minst omdat je deze waarde natuurlijk graag zal willen beschermen. Dat is mogelijk door ervoor te kiezen om een inboedelverzekering af te sluiten. Ondanks het feit dat voor dit type verzekering geldt dat ze niet wettelijk is verplicht moet het wel gezegd dat het sterk aan te raden is om deze af te sluiten. Waarom? Dat ontdek je hieronder! 

Let op, de inboedelverzekering is de opstalverzekering niet! 

De inboedel- en opstalverzekeringen worden vaak in één adem met elkaar genoemd. Dit gezegd hebbende is het zo dat voor beide verzekeringen geldt dat ze toch niet helemaal hetzelfde verzekeren, integendeel. Voor de zogenaamde inboedelverzekering geldt dat ze zich richt op het verzekeren van de inboedel. Het gaat hierbij dan met andere woorden om de loszittende zaken die deel uitmaken van je woning. Voor de opstalverzekering geldt dan weer dat het een verzekering is welke zich specifiek richt op de opstal. Hiervoor geldt dat het eigenlijk de constructie is van het pand. Ook al datgene wat eraan vastgemaakt zit valt overigens onder deze noemer. 

Wat valt er dan precies allemaal onder de inboedelverzekering?

Eigenlijk hebben we hierboven al een antwoord gegeven op deze vraag. Het is dan ook zo dat de inboedelverzekering alle spullen dekt die los in je woning zijn gelegen. Wanneer je twijfelt of iets tot de inboedel behoort of niet kan je, je daarbij de vraag stellen of je de spullen in kwestie mee zou kunnen nemen wanneer je gaat verhuizen of niet. Is dat het geval? Dan vallen deze spullen onder de inboedelverzekering. Is dat niet mogelijk? Dan zal je tot de vaststelling komen dat ze behoort tot de opstalverzekering. Wil je dus met andere woorden als eigenaar van een woning over de hele lijn zo optimaal mogelijk zijn verzekerd? Dan zal je er rekening mee willen houden dat je zowel zal moeten kiezen voor het afsluiten van een opstal- als een inboedelverzekering. 

Hoe kan je deze verzekering afsluiten?

Het afsluiten van de inboedelverzekering is mogelijk op twee verschillende manieren. Meer bepaald maken we wat dat betreft een onderscheid tussen de extra uitgebreide inboedelverzekering en de zogenaamde allrisk. Voor de extra uitgebreide inboedelverzekering geldt dat ze al een dekking voorziet voor enkele van de vaakst voorkomende schadegevallen. Het gaat hierbij dan om:

  1. Brandschade;
  2. Schade door diefstal;
  3. Schade door een inbraak;

Wanneer je dit type van inboedelverzekering afsluit ben je al verzekerd van een zeer mooie dekking tegen allerhande schadegevallen. Dit gezegd hebbende is het in de praktijk wel zo dat er ook nog zoiets bestaat als een zogenaamde all risk verzekering. Voor deze allrisk geldt dat ze niet alleen dekking voorziet voor de bovenvermelde schadegevallen, daarnaast komt ze ook tussen in de schade die je zelf aan je inboedel hebt veroorzaakt. Zoals steeds is het wel zo dat je er rekening mee dient te houden dat de schade enkel en alleen wordt gedekt wanneer ze niet opzettelijk is toegebracht. 

Welke factoren bepalen de kosten van de inboedelverzekering?

Ook een niet onbelangrijke vraag heeft natuurlijk betrekking tot de verschillende factoren die een bepaalde invloed kunnen uitoefenen op de kosten of de premie die worden aangerekend voor de inboedelverzekering. Wat dit betreft zijn er inderdaad best een aantal zaken waar je aandachtig voor zal willen en eigenlijk ook voor zal moeten zijn. Om te beginnen is er natuurlijk de vastgestelde inventariswaarde. Voor deze waarde geldt dat ze vaststelt welke totale aankoopwaarde jouw inboedel heeft. Het is ook meteen voor deze waarde dat ze vervolgens zal worden verzekerd. 

Het is van zeer groot belang om er rekening mee te houden dat de waarde van je inboedel bij voorkeur zo nauwkeurig mogelijk dient te worden bepaald. Gebeurt dit niet? Dan kan je daardoor geconfronteerd worden met verschillende nadelen. Niet alleen is het namelijk mogelijk dat je bij een schadegeval niet het volledige gedekte bedrag terug zal ontvangen, bovendien is het ook zomaar mogelijk dat je nodeloos hoge verzekeringspremies zal moeten betalen. Het oververzekeren van de inboedel in je woning heeft dus in de praktijk in ieder geval zeer weinig zin. 

Let ook op mogelijke aanvullende dekkingen!

Het afsluiten van de standaard inboedelverzekering zorgt er nog niet voor dat je kan rekenen op een dekking voor alle mogelijke schadegevallen waarmee je kan worden geconfronteerd met betrekking tot je inboedel. Er zijn wat dit betreft dan ook verschillende andere, extra dekkingen waar je goed aan doet om ze te overwegen. Denk hierbij meer bepaald aan de volgende dekkingen:

  1. De buitenhuisdekking;
  2. De glasverzekering;
  3. Een kostbaarhedenverzekering;

De buitenhuisdekking is naar alle waarschijnlijkheid de belangrijkste aanvullende verzekering voor de standaard inboedelverzekering. Dit is het gevolg van het feit dat de gewone inboedelverzekering enkel en alleen een dekking voorziet voor inboedel die in de woning is terug te vinden. Met andere woorden, als je er op een bepaald moment voor kiest om bepaalde inboedel mee te nemen buiten de woonst is deze niet langer gedekt tegen mogelijke schade. Door ervoor te kiezen om een speciale buitenshuisdekking af te sluiten zorg je ervoor dat dit wel het geval wordt. Het kan dan ook absoluut zeker de moeite waard zijn om het toevoegen van deze aanvullende dekking aan je standaard inboedelverzekering te overwegen. Zoveel is wel zeker. 

Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Hierboven werd tot slot ook al aangehaald dat je als aanvulling op je standaard inboedelverzekering ook kan kiezen voor het afsluiten van een zogenaamde kostbaarhedenverzekering. Zoals de naam al aangeeft richt deze polis zich in het bijzonder op het afsluiten van een aanvullende dekking voor kostbaarheden. Het kan hierbij gaan om een bijzondere collectie kunst, maar ook om andere verzamelobjecten evenals om bijvoorbeeld antiek. Voor alle spullen die door de jaren heen kunnen stijgen in waarde geldt dat het zomaar de moeite waard kan zijn om ervoor te kiezen om een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Klik hier als je geïnteresseerd bent in deze verzekering.